Vår idé

Erbjuda produkter och sponsrings- möjligheter där hela förtjänsten går till barn i utvecklingsländer.

Behov

Vi tillverkar kläder och skor efter barnens behov. Vi producerar lokalt för att skapa arbetstillfällen.

Effekt

Med egna kläder får barnen bättre självkänsla, kan gå i skola och ta tillvara på sin potential.